تعداد مسافران
SELECT * FROM safar360_anilparvaz.flight_portal_tb

فرودگاه امام خمینی
تهران IKA

همه فرودگاههای استانبول
استانبول ISTALL

همه فرودگاهها دبی
دبی DXBALL

فرودگاه تفلیس
تفلیس TBS

فرودگاه زوارتنوتس
ایروان EVN

فرودگاه حیدر علی‌اف
باکو GYD

همه فرودگاههای بانکوک
بانکوک BKKALL

فرودگاه کوالالامپور
کوالالامپور KUL

فرودگاه ال نجف
آل نجف NJF

فرودگاه بغداد
بغداد BGW

فرودگاه اربیل
اربیل EBL

فرودگاه سلیمانیه
سلیمانیه ISU

SELECT * FROM safar360_anilparvaz.flight_portal_tb

فرودگاه امام خمینی
تهران IKA

همه فرودگاههای استانبول
استانبول ISTALL

همه فرودگاهها دبی
دبی DXBALL

فرودگاه تفلیس
تفلیس TBS

فرودگاه زوارتنوتس
ایروان EVN

فرودگاه حیدر علی‌اف
باکو GYD

همه فرودگاههای بانکوک
بانکوک BKKALL

فرودگاه کوالالامپور
کوالالامپور KUL

فرودگاه ال نجف
آل نجف NJF

فرودگاه بغداد
بغداد BGW

فرودگاه اربیل
اربیل EBL

فرودگاه سلیمانیه
سلیمانیه ISU

تعداد مسافران
جستجو